Dự án tiêu biểu
KHÁCH SẠN SOFITEL KHÁCH SẠN SOFITEL KHÁCH SẠN SOFITEL KHÁCH SẠN SOFITEL KHÁCH SẠN SOFITEL

KHÁCH SẠN SOFITEL

1. Ch đu tư:

Hotel Sofitel Sai Gon Plaza.

2. Thông tin dự án:

Sofitel Saigon Plaza là khách sạn năm sao thuộc tập đoàn quản lý khách sạn Accor nổi tiếng của Pháp.

3. Đia đim:

17 Lê Duẫn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Giai đon đang thc hin:

Bảo trì định kỳ hệ thống 02 lò hơi, công suất: 2 t/h.

5. Thi gian thc hin:

05/05/2014 – 05/05/2015.