Dự án tiêu biểu
KHU NGHĨ DƯỠNG CÙ LAO CHÀM KHU NGHĨ DƯỠNG CÙ LAO CHÀM

KHU NGHĨ DƯỠNG CÙ LAO CHÀM

1. Chủ đầu tư:

Tập Đoàn SunGroup

2. Thông tin dự án:

Quy mô 26 ha

3. Địa điểm:

Bãi Bìm, Bãi Hương, Cù Lao Chàm, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

4. Hạng mục đang thực hiện:

Cung cấp 08 Heat Pumps A.O.Smith, model CAHP-1.5HP

5. Thời gian thực hiện: