Dự án tiêu biểu
BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

Trải qua hàng trăm công trình từ Bắc tới Nam, với việc tập trung cung cấp thiết bị chính thì chúng tôi còn chú trọng quan tâm đến các dịch vụ sau khi đưa hệ thống đi và hoạt động như:

  • Thăm kiểm định kì hệ thống
  • Căn chỉnh và khuyến cáo bảo dưỡng
  • Xử lý sự cố phát sinh
  • Bảo trì hệ thống định kì 4 lần/năm
  • Vệ sinh, tẩy rửa cáu cặn hệ thống
  • Dự trữ và cung cấp phụ kiện thay thế chính hãng

Hình ảnh thực tế mà DTI đã thực hiện gói dịch vụ:

Khách hàng tiêu biểu