Chi tiết sản phẩm

FTC, LÒ DẦU TẢI NHIỆT

Model : FTC
Mô tả :

Công suất: 2,4 - 20 MMBtu/h. 605k - 5MM kcal/h.

  • Công suất: 2,4 - 20 MMBtu/h.

 605k - 5MM kcal/h.

  • Hiệu suất cao với thiết kế 4 pass.
  • Có thể dùng đầu đốt gas, dầu... có mức khí thải thấp.
  • Bồn giãn nở/bồn khử khí…

Tùy chọn:

  • Hệ thống điều khiển được thiết kế theo yêu cầu.

 

Liên hệ tư vấn và hỗ trợ khách hàng: (+84) 909 026 457