Chi tiết sản phẩm

FT-L, BỘ KHỬ KHÍ KẾT HỢP / BỘ CHỨA NHIỆT / BỒN GIÃN NỞ (CHO LÒ DẦU TẢI NHIỆT)

Model: FT-L
Mô tả:

+ Công suất: 196 -  4,958 (Lít)
+ Tiêu chuẩn: ASME hoặc Non-Code
+ Xuất xứ: Mỹ hoặc lắp ráp tại Trung Quốc

Khách hàng tiêu biểu