Giới thiệu

Giải Thưởng & Ghi Nhận

Giải Thưởng Công Nghệ Xanh là sự ghi nhận những đóng góp của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng.

Ngoài ra, những lời nhận xét và sự hài lòng của khách hàng sẽ là phần thưởng lớn nhất mà chúng tôi luôn hướng tới.

             

Vừa qua, DTI cũng đã nhận được thư cảm ơn từ nhà máy Fulton: