Chi tiết sản phẩm

HWA1 - HEAT PUMP AIR SOURCE

Model: HWA1-A/H 0140 / 0285 / 02121
Mô tả:

Công suất nhiệt: 41.07 - 86.01 - 120 (kW)

Công suất điện: 12.81 - 28.54 - 37.5 (kW)

Hiệu suất: 3.28 - 3.01 - 3.2 (COP)

Nhiệt độ nước: 55 - 60°C hoặc tuỳ chọn theo yêu cầu khách hàng

Ứng dụng thích hợp cho khách sạn, nhà máy công nghiệp, nhu cầu nước nóng cao

Khách hàng tiêu biểu