Chi tiết sản phẩm

i-32/V5-06 Heat Pump Air Source

Model : i-32/V5-06
Mô tả :

Công suất nhiệt: 6.39 (kW)

Công suất điện: 1.12 (kW)

Hiệu suất: 5.7 (COP)

Nhiệt độ nước: 55 - 60°C

Ứng dụng thích hợp cho villa, biệt thự nhỏ...