Chi tiết sản phẩm

Kiểm tra chất lượng nước

Model: WATER TEST
Mô tả:

Dịch vụ kiểm tra chất lượng nước được xử lý nhanh, không rắc rối.

Cung cấp dữ liệu quan trọng.

Đảm bảo rằng các chương trình xử lý tối ưu

Bảo vệ hệ thống lò hơi và tăng cường hiệu suất của hệ thống.

Các hạng mục kiểm tra bao gồm:

Khả năng hình thành quy mô
Mức độ của chất ức chế ăn mòn hiện nay
Phát hiện bất kỳ chất gây ô nhiễm có mặt
Phân tích tính axit, độ kiềm và độ dẫn điện

Khách hàng tiêu biểu