Dự án tiêu biểu
KUMHO TIRES VIỆT NAM KUMHO TIRES VIỆT NAM KUMHO TIRES VIỆT NAM KUMHO TIRES VIỆT NAM

KUMHO TIRES VIỆT NAM

1. Chủ đầu tư:

Kumho Tires Việt Nam.

2. Thông tin dự án:

Kumho Tires – thành viên của tập đoàn Kumho Asiana (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, năng suất: 3,150,000 lốp/năm.

3. Địa điểm:

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

4. Hạng mục thực hiện:

Thi công khung giá đỡ, lắp đặt hệ thống đường ống.

5. Thời gian thực hiện:

11/5/2007 – 2/1/2008.