Tin tức

Nạp Đầy Năng Lượng-Về Đích Thành Công

Kết thúc năm 2018 với những thành quả xứng đáng, toàn thể Ban Lãnh Đạo và nhân viên công ty đã có một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm tổng kết kết quả một năm qua và nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho cuộc đua năm 2019.

BGĐ đã lồng ghép những thông điệp đề cao tinh thần đồng đội vào các mini game giúp cho nhân viên hiểu và nghiệm ra những bài học, từ đó ứng dụng thực tế vào công việc hằng ngày...

 

          

Chúc cho toàn thể công ty TNHH Công Nghiệp Đức Tín sẽ NẠP ĐẦY NĂNG LƯỢNG VÀ VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG trong năm 2019!

Khách hàng tiêu biểu