Dự án tiêu biểu
NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DENEAST

1. Chủ đầu tư

Công Ty TNHH DenEast Việt Nam 

2. Thông tin dự án

Nhà Máy Sản Xuất Sữa và Đồ Uống Từ Sữa DenEast

3. Địa điểm

Khu Công Nghiệp VSIP II - Bình Dương

4. Hạng mục thực hiện

Cung cấp hệ thống 02 lò hơi Fulton, tổng công suất 12 tấn/giờ

5. Thời gian thực hiện

Năm 2018

Khách hàng tiêu biểu