Chi tiết sản phẩm

OPX, LÒ DẦU TẢI NHIỆT, KIỂU NẰM 3 PASS 

Model: OPX
Mô tả:

+ Công suất: 116 - 9,302 (KW)
+ Áp suất thiết kế: 10 bar
+ Tiêu chuẩn: CE
+ Xuất xứ: Italy
+ Nhiên liệu: Dầu DO, dầu FO, Gas (CNG hoặc LPG)

Khách hàng tiêu biểu