Dự án tiêu biểu
Tesa Site Hải Phòng

Tesa Site Hải Phòng

1. Chủ đầu tư

Tập đoàn Tesa (Đức).

2. Thông tin dự án

Với diện tích khoảng 70.000m2, Tesa sẽ tạo ra năng lực sản xuất mới cho khu vực châu Á, một trong những thị trường phát triển nhanh nhất hiện nay.

3. Địa điểm

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải An, Hải Phòng.

4. Hạng mục thực hiện

 

5. Thời gian thực hiện

Năm 2022