Giới thiệu

Giới Thiệu

DTI tự hào là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm phục vụ cho ngành nhiệt công nghiệp và thương mại.

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp những sản phẩm cao cấp, đạt các tiêu chuẩn về an toàn như:

ASME, UL, CE, BS, EHPA, EUROVENT và thân thiện môi trường.