Dự án tiêu biểu
Trụ sở Ngân hàng HD Bank Trụ sở Ngân hàng HD Bank Trụ sở Ngân hàng HD Bank Trụ sở Ngân hàng HD Bank

Trụ sở Ngân hàng HD Bank

1. Chủ đầu tư

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank)

2. Thông tin dự án

Tổng diện tích: 25,000m2

Tổng số tầng: 14 tầng

3. Địa điểm

Lô T2-1,5, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

4. Hạng mục thực hiện

Cung cấp hệ thống nước nóng:

+ 2 Heat Pump Maxa

+ 2 Bồn chứa nước nóng

5. Thời gian thực hiện

Năm 2023

Khách hàng tiêu biểu